De MijnGang

Van O.V.S. naar De MijnGang

Laatst bijgewerkt: 09-07-2024

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website demijngang.nl (de “Dienst”) gebruikt die wordt beheerd door Stichting De MijnGang (“wij”, “ons” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Intellectueel Eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Stichting De MijnGang en haar licentiegevers.

Links Naar Andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Stichting De MijnGang.

Stichting De MijnGang heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat Stichting De MijnGang niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u sterk aan de algemene voorwaarden en privacybeleid van alle websites of diensten van derden die u bezoekt, te lezen.

Disclaimer

Het gebruik van de Dienst is op uw eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. De Dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van prestaties.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen.

Ons nalaten om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij proberen om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door de toegang tot of het gebruik van onze Dienst voort te zetten nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de gebondenheid aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

Contact

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de Contact pagina.